Make your own free website on Tripod.com

                         UNIVERSITIlogo usm.jpg (10534 bytes) SAINS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                         MALAYSIA     

                                       PUSAT    PENGAJIAN  SAINS  FARMASI

 

3d title.gif (45102 bytes)

                     

 

                                        PENGENALAN

                                     DEFINISI

                                       MEKANISME TINDAKAN

                                       JENIS-JENIS OC

                                     KEBAIKAN

                                       KEBURUKAN

                                       FAKTOR RISIKO & KONTRAINDIKASI

                         CARA PENGAMBILAN

                         PEMILIHAN PIL

                         KEGAGALAN PIL

                         KAUNSELING & PEMONITORAN

                         PENYELIDIKAN & PERKEMBANGAN

                         SENARAI PRODUK

                         FAQ

                                       GLOSERI

                         RUJUKAN